Stichting

Vinyl Voorgoed

onderzoek naar grammofoonplaten van vinyl
voor de Nederlandse markt


Ons doel

Vinyl Voorgoed is een stichting die zich bezig houdt met het in kaart brengen van grammofoonplaten van vinyl gemaakt in Nederland en bestemd voor de Nederlandse markt over de periode 1950 – 1990.

We doen dit deels door het aanleggen van een verzameling van vinyl uit deze periode met aandacht voor uitgaven waar geen tot weinig interesse voor is binnen de verzamelwereld. Hiermee willen we een stuk cultuurgoed bewaren. Alle denkbare categorieën hierbinnen zijn voor ons interessant

We vragen om collecties en komen bij u langs voor overleg en ophalen.
--> Laat het ons weten !  <--


In levende lijve (weer nadat het mogelijk is)

De kosten voor de organisatie worden voornamelijk opgebracht door de verkoop van vinyl.
We hebben een paar collecties gedoneerd gekregen. En wat partijtjes aangeschaft.
Hiermee kunnen we op platenbeurzen staan om de kosten voor onze opslag te kunnen betalen.
Op verzoek nemen wij een kleine tentoonstelling mee.
Met muzikale groet,


het bestuur

de bestuursleden van Vinyl Voorgoed.