Vinyl Voorgoed

Stichting in oprichting


Stand van zaken bij de oprichting

Vinyl Voor Goed is een stichting die zich bezig houdt met het in kaart brengen van geluidsdragers van vinyl die specifiek voor de nederlandse markt bestemd zijn. Het dreigt vergeten cultuurgoed te worden.  Deels doordat veel releases geen tot weinig interesse hebben binnen de verzamelwereld. 

Daar we dit initieel doen door het aanleggen van een verzameling, huren wij een opslag.

De kosten voor de organisatie worden voornamelijk opgebracht door de verkoop van vinyl. 

Voor de verkoop online wordt samengewerkt met eurecords.eu 


De toekomst, waar willen wij naar toe?

Wij willen toe naar een eigen ruimte. Een ruimte voor opslag en waarvanuit onderzoek verricht kan worden. Een ruimte om te sorteren, van handel tot recyclage, bij voorkeur weer naar muziekschijfjes!

Een ruimte waarvanuit ook verkocht kan worden.

Een ruimte waar een tentoonstelling ingericht kan worden. 


Inbreng van uw kant?

Daar we in oprichting zijn staan we open voor ideeën. 

Wilt u bijvoorbeeld vinyl doneren om voor het goede doel te verkopen? 

Zoekt u bepaalde geestelijke muziek voor een radioprogramma?

Zoekt u zingeving in de vorm van arbeid voor uzelf of een relatie, en is er op de arbeidsmarkt geen plaats? 

Durf te vragen!