In 2017 vooralsnog niet actief


De toekomst


nog even 2016

In 2016 werd er nog gehandeld in geluiddragers van vinyl. Voldoende om zonder of met een kleine schuld te eindigen. 

De schuldplicht die ik voel ten aanzien van het geschonken vinyl heeft in 2016 een somma van 1000 Euro opgeleverd voor goede doelen.Een mogelijkheid: Eénmanszaak wordt stichting

Het restant van de inventaris elpees (geen pop, rock en jazz meer) en singels van de winkel en online verkooppunten, inclusief de inbreng van een leeuwendeel van mijn eigen collectie, zal geschonken worden aan de stichting. Dit om bij opstart levensvatbaarheid te garanderen.

Een stichting bestaat uit minstens drie personen en dient een eigen identiteit te hebben. En dat impliceert niet per definitie mijn visie.

De stichting kan (dit is mijn visie):

- zich ontfermen over een cultureel erfgoed, waarvoor door economische motieven geen belangstelling meer blijkt te zijn

- zingeving faciliteren voor mensen die momenteel zeer moeilijk te bemiddelen zijn op de arbeidsmarkt. Denk aan ouderen die niet hebben kunnen of mogen bijscholen, mensen met een achtergrond waardoor een werkgever geen interesse heeft (genezen van kanker, een verslavingsachtergrond, een stempel autistisch, een opvallende aandoening zoals bijvoorbeeld stotteren of een hazenlip)  

- verzamelaars bedienen, intern en extern

De kosten van de stichting kunnen primair gehaald worden uit verkoop van geluidsdragers.


Tussenvorm

Afhankelijk van de toekomst (of de richting daarvan) zijn er wellicht nog mogelijkheden voor het opzetten van een vinylfonds.