In 2017 vooralsnog niet actief


Verkoop voor goede doelen

Dat was de idee bij het openen van de winkel.

In de praktijk was hier weinig animo voor. Naar schatting zou  verkoop van alles wat gedoneerd is een afdracht van 1.000 Euro genereren. Dat is gerealiseerd.

Tevens dank voor de bijdrage in de bedrijfsvoering van Vinyl Voor Goed. 


Vinylschenkingen

Hiernaast de verkoop van de hopelijk vele duizenden LP's en singeltjes, die aan ANBI-gecertificeerde kringlooporganisaties zijn geschonken.

Vele initiatieven voor Bingo's en andere kansspelletjes zijn ondersteund met guitige pakketjes vinyl.