Stichting 

Vinyl Voorgoed

onderzoek naar Nederlands vinyl


We hebben altijd interesse in geluiddragers van vinyl.


Ruilen, kopen, ..

We geven een onkostenvergoeding voor het brengen.


Het vinyl sorteren wij:

- voor de collectie van de stichting (dit zoeken wij)
- voor de handel (meer informatie)
    - in onze winkel
    - losse verkoop online
    - partijen om te ruilen
- opslag voor toekomstige recyclage *)*) Vinyl van grammofoonplaten bevat zachtmakers en kleurstoffen en is daarom niet ideaal voor "harde plastics" recycling, terwijl het zeer geschikt kan zijn voor een vinylrecycling gericht op het maken van nieuwe platen.