We hebben altijd interesse in geluiddragers van vinyl

Voor ons onderzoek zijn wij op zoek naar grammofoonplaten. LP's, singeltjes.
Daarnaast alle vormen van documumentatie, bij voorkeur op papier.
En verder alles wat informatie kan verschaffen over de productie van grammofoonplaten, de muziekindustrie tot 1990.

De insteek is om informatie te verzamelen waarbij vinyl centraal staat. Dat is niet hetzelfde als muziek!

We geven als non-profit organisatie uiteraard de voorkeur aan donaties. Ruilen doen we ook graag. Kopen eveneens.


Het vinyl sorteren wij:

- voor de collectie van de stichting (dit zoeken wij)
- voor de handel (meer informatie)
    - wij huren tafels op platenbeurzen
    - losse verkoop online
    - partijen om te ruilen
- opslag voor toekomstige recyclage *)*) Vinyl van grammofoonplaten bevat zachtmakers en kleurstoffen en is daarom niet ideaal voor "harde plastics" recycling, terwijl het zeer geschikt kan zijn voor een vinylrecycling gericht op het maken van nieuwe platen.
Helaas is circulaire economie verre van mogelijk zonder (zware) subsidiëring en derhalve hebben we het verzamelde juli 2018 naar de stort gebracht om opslagkosten te vermijden.