Nipper            


De naam van de hond, wel bekend His Master's Voice.

In de Gramophone-house Nieuws, een maandblad van de Verkoop Maatschappij Bovema, is in 1954 op een bladzijde aandacht besteed aan Nipper.