Releases

De 78 Minigroove werd geproduceerd van eind 1951 tot halverwege 1953. Toen werd de productie gestopt om zich te kunnen richten op de 45 toeren plaat.
In totaal zijn er dik 120 verschillende uitgebracht.

Bij het uitbrengen van de (78) Minigroove word er onderscheid gemaakt in twee soorten muziek.

Ten eerste is er de serieuze muziek.
Hieronder valt de klassieke muziek met de symfonieën, opera's en liederen en sonates van erkende componisten.

Ten tweede is er de populaire muziek.
Hieronder vallen de dansorkesten, soms met exotischer muziek, de swing big bands, de vocalisten die volkse liedjes vertolken, de instrumentalisten op accordeon of orgel met begeleiding. Operette valt onder populair, het is (te) weinig serieus.
De muzieksoorten die te volks zijn worden alleen uitgebracht op schellak.


Populaire muziek

Er is niet bijzonder veel populaire muziek uitgebracht op de 78 Minigroove. De reden hiervoor blijft giswerk. Het is aannemelijk dat de schellak varianten veel beter verkochten dan deze "nieuwe" plaatjes.
De meeste releases hebben een equivalent op 78 toeren schellak.

In die tijd hadden de handelaren te maken met vaste verkoopsprijzen. Zowel voor de vinyl als de schellak variant werd Fl. 4,15 gevraagd in de winkel.

Philips lanceerde twee series met populaire muziek. Hard onderscheid op basis van muziek tussen deze twee series is moeilijk te maken. In de 1000 serie zijn vooral orkesten terug te vinden en in de 2000 serie de Marinierskapel en de instrumentalisten met begeleiding. Jan Corduwener en de Kilima Hawaiians zijn in beide series te vinden.

1000-serie

De 1000-serie begint met catalogusnummer 1000 zelf. Bijna alle releases van het label Philips uit de jaren '50 kennen een vijf cijferig catalogusnummer. Zo ook de 78 Minigroove. Het catalogusnummer wordt voorafgegaan door de letter P, wat aangeeft dat er populaire muziek staat op de grammofoonplaat.
Na het catalogusnummer staat de letter S, wat aangeeft dat dit een vinyle schijf is van 7" met een afspeelsnelheid van 78 toeren.
De release met het laagste nummer wordt dan ook aangeduid op het label (en in de releaselijsten) met P 01000 S.
Eén nummers staat voor één specifieke release. Aanvullende letters geven informatie over de release.

Bij de introductie in oktober 1951 waren de nummers 01000 t/m 01003 leverbaar. De uitvoerende artiesten zijn Dolf van der Linden met Het Metropole Orkest, The Kilima Hawaiians, Orkest zonder Naam en Sandor Vidak.

In december 1951 zijn ook de nummers 01004 t/m 01007 te verkrijgen. De uitvoerende artiesten zijn Malando en zijn rumba/tango orkest, Dansorkest the Ramblers, wederom Dolf van der Linden met Het Metropole Orkest en Jan Corduwener en zijn ballroom-orkest.

In 1952 verschijnen nog de nummers 01008 t/m 01010, alle drie met muziek van Dolf van der Linden met Het Metropole Orkest.

2000-serie

Bij de introductie in oktober 1951 worden er nog geen releases van deze serie genoemd. Een paar maanden later waren de nummers 02000 t/m 02003 leverbaar. De uitvoerende artiesten zijn de Marinierskapel op de eerste twee releases, waaronder het nummer Koning Voetbal, gevolgd door Jan Corduwener en Sid Hamilton, een alias van Pierre Palla.

In 1952 verschijnen de nummers 02004 t/m 02015. Uitvoerende artiesten zijn onder andere: de Kilima Hawaiians, Bernard Drukker, Malando en Thom Kelling.
In de discografie vanaf nummer 02004 zitten enkele gaten.

Overig

De schellak releases kenden hun eigen nummering. Zo heeft bijvoorbeeld de P 02004 S een schellak variant, of "normale" plaat met het catalogusnummer P 17011 H. Echter, bij sommige 78 Minigroove releases is later hetzelfde nummer als bij de schellak equivalent gebruikt. Dit gaat zeker op voor enkele releases met "serieuze" muziek.
Van een of enkele releases binnen de populaire muziek bestaat het vermoeden dat hetzelfde opgaat. De P 17014 H zou ook een P 17014 S variant op Minigroove hebben. We hebben dit niet kunnen bevestigen, wellicht betreft het hier een typefout in een blad of advertentieKlassieke muziek

Bij de releases met de serieuze muziek wordt onderscheid gemaakt met verschillende prefix aanduidingen.
Er zijn releases met als prefix de letter A. Initieel zijn deze uitgebracht met een rood label, later met de kleur bordeaux.
Er zijn releases met als prefix de letter N. Initieel zijn deze uitgebracht met een lichtgroen label, later met de kleur mosgroen.
De nummering van de platen loopt synchroon, ongeacht de prefix.
Het onderscheid zit hem in de verkoopprijs. De releases met prefix A hadden een verkoopprijs van Fl. 6,25 en de releases met prefix N waren iets goedkoper en werden verkocht voor Fl. 5,40 per stuk.

De nummering is niet altijd chronologisch, zoals dat wel lijkt te zijn bij de populaire releases.

9000-serie

Philips begon gelijk met de 09000-serie bij de introductie in 1951. De nummers 09000 t/m 09005 zijn terug te vinden in release lijsten uit 1951.
Van de 09003 zijn geen sporen gevonden. De enige met prefix A is de 09001.
In 1952 worden de nummers 09006 t/m 9049 teruggevonden in releaselijsten. Hiervan zijn er slechts een paar met de prefix A.

9700-serie

Deze serie begon vlak na de zomer van 1952 en liep zeker tot 09023. Binnen deze serie kennen de meeste releases de prefix A en slechts een enkeling de prefix N.

Gelijk de schellak releases

Aan het einde van 1952 lijkt men af te stappen van het toekennen van een specifiek nummer voor de Minigroove 78 release.
Ruim een tiental platen zijn zo uitgegeven.


Overzicht van de releases

Op de webstek Nederlandsch Fabricaat (Overzichten van in Nederland vervaardigde 78-toeren platen) is een overzicht te vinden van de releases.
Wij hebben aanvullingen kunnen aanleveren. Het lijkt erop dat de lijst nu nagenoeg compleet is.


https://nederlandschfabricaat.info/2019/11/03/philips-78-minigroove-2/