Vinyl Voorgoed

Stichting in oprichtingDeze pagina bevat informatie uit 2015.

Wat eens geschieden is.....


Goede doelen

Vinyl Voor Goed zet vinyl om in geld, dit om financieel doelen te ondersteunen.


Naar eigen idee

Bij inbreng mag u aangeven welk doel, dan wel welk soort doel u wilt ondersteunen.

De waarde van de inbreng speelt hierbij een factor.

Wij kunnen ons vaak niet veroorloven een administratie op te tuigen voor losse items of gedeelten van ingebrachte verzamelingen.


Naar ons idee

Wenst u uw goede doel niet te specificeren dan doen wij ons best een doel te vinden.


Armoedebestrijding

Insteek is welvaartsverdeling; dat is niet hetzelfde als armoedebestrijding. (voedselbanken horen niet in Nederland).

De scheidslijn tussen armoede-bestrijding en armoede-facilitering kunnen wij niet duiden.

Daarom zullen deze doelen niet direct financieel ondersteund worden. 

Volstaan wordt met indirecte ondersteuning in de vorm van duizenden geluidsdragers met laagwaardige handelswaarde.


Daarentegen ondersteunen we organisaties die zich inzetten voor een betere welvaartsverdeling of die de misstanden veroorzaakt doordat financiële motieven boven menselijke motieven daadwerkelijk als beleid zijn uitgevoerd. 


Sociaal-cultureel

Financiële ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten waardoor zij van laagdrempelig naar drempelloos gaan. 


Verantwoording wordt gepubliceerd.


Waarom 50%

Waarom 50%?

Het is een service die aangeboden wordt. Er is ingezet op 50%, simpelweg omdat dat de helft is.

Voor u:

Voor uw partij betekent het dat het meer oplevert voor uw doel ten opzichte van verkoop van uw partij aan een handelaar.

Voor ons:

Een bijdrage in de bedrijfsvoering en een extra motivatie.


Opmerking

Deze 50% is gebaseerd op de netto verkoop. De eerste 21% gaat naar de staat, die heeft recht op de belasting toegevoegde waarde.


Inzameling

Wij hebben interesse in:

Vinyl

Elpees, singeltjes, maxisingles

Wij accepteren alles met potentiële handelswaarde.


Apparatuur

stereo- en monoapparatuur van voor 1985.

Boeken

Encyclopedieën, papieren naslagwerken, tijdschriften over muziek, muziekindustrie en aanverwant

Memorabilia

T-shirts, posters, concertkaartjes, .....


Waar?


winkel

In ons verkooppunt, de winkel, wordt alles geaccepteerd.

daarbuiten

Neem contact op om op te halen of informeer naar inzamelpunten.